Var med och bygg något världsunikt -

Become a partner for World Cup Volt Hockey.

Ditt bidrag är avgörande - För att kunna göra World Cup Volt Hockey i den klass evenemanget förtjänar möjligt behöver vi ert stöd.

Det långsiktiga målet med World Cup volt Hockey är att visa upp idrotten och stärka fler föreningar och initiativtagare inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Slutmålet är att aktiviteterna skall bli fler och bättre.

Your contribution is crucial – To be able to make World Cup Volt Hockey in the class the event deserves.

The long-term goal of World Cup Volt Hockey is to showcase the sport and strengthen more associations and promoters in the business for people with disabilities. The end goal is that the activities will be more and better.

Stöd World Cup Volt Hockey - mejla info@wcvh.se för kontakt. / Support World Cup Volt Hockey – email info@wcvh.se for contact.

Our partners

Mainpartners

 

Field partners

Team sponsors: Deltab profil och design, Mosaiken Hedesunda, Spikat o Klart, Agera Consulting, Ekmans Hedesunda, Wallners Buss, Skylt & Gravyr, Hertz

Partnerpaket:

Officiell Huvudpartner
100.000 SEK

Innehåller följande rättigheter:

 • Associationsrätt som huvudpartner
 • Styrgrupp tillgänglighetsutveckling (möte kvartalsvis)
 • Fri utställningsyta, entrétorg
 • Arenareklam och dressing
 • Jumbo-expo
 • LED-expo
 • Merchtryck t-shirt
 • Samtliga brands på tryckmaterial (tryck, ads, hemsida, program)
 • Diplom
 • Egen kommunaktion- och varumärkesplan
 • 4 utskick i WCVHs kanaler om egna budskap
 • 50 fribiljetter och 20 matbiljetter

Our main partners:


Officiell Plansponsor
20.000 SEK

Innehåller följande rättigheter:

 • Associationsrätt som plansponsor
 • Utställningsyta runt given plan
 • Arenareklam och dressing (samling jumbo och LED)
 • Merchtryck t-shirt
 • Samtliga brands på tryckmaterial (tryck, ads, hemsida, program)
 • Diplom
 • 2 utskick i WCVHs kanaler om egna budskap
 • 20 fribiljetter och 10 matbiljetter

Our field-partners:

Officiell Lagsponsor
5.000 SEK

Innehåller följande rättigheter:

 • Associationsrätt som lagsponsor
 • Exponering tillsammans med ett av lag
 • Samtliga brands på tryckmaterial (tryck, ads, hemsida, program) med angivet lag
 • Diplom
 • 10 fribiljetter

/ Partner Package

Official main partner

100,000 SEK

With these rights:

 • Associationsrätt som huvudpartner
 • Styrgrupp tillgänglighetsutveckling (möte kvartalsvis)
 • Fri utställningsyta, entrétorg
 • Arenareklam och dressing
 • Jumbo-expo
 • LED-expo
 • Merchtryck t-shirt
 • Samtliga brands på tryckmaterial (tryck, ads, hemsida, program)
 • Diplom
 • Egen kommunaktion- och varumärkesplan
 • 4 utskick i WCVHs kanaler om egna budskap
 • 50 fribiljetter och 20 matbiljetter

Official field sponsor

20,000 SEK

With these rights:

 • Association law as a plan sponsor
 • Exhibition area around a given level
 • Arena advertising and dressing (collection of jumbo and LED)
 • Brand print t-shirt
 • All brands on print materials (print, ads, website, software)
 • Diploma
 • 2 mailings in WCVH's channels about own messages
 • 20 free tickets and 10 food tickets

Official team sponsor

5,000 SEK
32 places

With these rights:

 • Association law as a team sponsor
 • Exposure together with one of teams
 • All brands on print materials (print, ads, website, software) with specified law
 • Diploma
 • 10 free tickets

Partnerpaket:

Officiell Huvudpartner
100.000 SEK

- Exponera ditt företag som en av våra två huvudpartners, fri utställningsyta och plattformar runt entrétorg.

- Arenareklam och dressing som huvudpartner, jumbo/LED skärm

- Logotype på officiell t-shirt som huvudpartner

- Logotype på samtliga officiella flyers, brands etc som huvudpartner

- Lunch med landshövdingen av Gävle

- 2 dubbelrum mellan lördag och söndag att disponera fritt.

- Diplom i A3

- Banner på hemsida wcvh.se

- 2 helsidor sida matchprogram att exponera fritt

- 50 fribiljetter och 20 matbiljetter

Our mainpartners:


Officiell Plansponsor
20.000 SEK

- Exponera ditt företag med en av våra fyra planer, fri utställningsyta och plattformar runt planen.

- Logotype på officiell t-shirt

- Logotype på samtliga officiella flyers, brands etc

- Lunch med landshövdingen av Gävle

- Diplom i A3

- Banner på hemsida wcvh.se

- 1 helsida sida matchprogram att exponera fritt

- 20 fribiljetter och 10 matbiljetter

Our field-partners:


Officiell Lagsponsor
5.000 SEK

- Expoerna ditt företag ihop med ett av tuneringens lag - möjlighet till fotografering samt bilder till webb/tryck.

- Diplom i A3

- Banner på hemsida wcvh.se

- Tackannons 1/3 sida matchprogram

- 10 fribiljetter

/ Partner Package

Official mainpartner

100,000 SEK

2 places

 • Expose your company as one of our two main partners, free exhibition space and platforms around the entrance square.
 • Arena advertising and dressing as the main partner, jumbo/LED screen.
 • Logotype on official T-shirt as main partner.
 • Logotype on all official flyers, brand etc as the main partner.
 • Lunch with the governor of Gävle.
 • 2 double rooms between Saturday and Sunday to dispose freely.
 • Diploma I A3.
 • Banner on website wcvh.se.
 • 2 full page match programs to expose freely.
 • 50 free tickets and 20 food tickets.

Official plan sponsor

20,000 SEK
4 places

 • Expose your company with one of our for plans, free exhibition space and platforms around the plan.
 • Logotype on official t-shirt.
 • Logotype on all official brands, flyers etc.
 • Lunch with the Governor of Gävle.
 • Diploma in A3.
 • Banner on website wcvh.se.
 • 1 full page match program to expose freely.
 • 20 free tickets and 10 food tickets.

Official team sponsor

5,000 SEK
32 places

 • Expose your company together with one of the team of the tournament – opportunity for photography as well images for web/print.
 • Diploma in A3
 • Banner on website wcvh.se.
 • Thank you ad, in 1/3 pages match program.
 • 10 free tickets.

Our partners

Mainpartners

 

Field partners

Team sponsors: Deltab profil och design, Mosaiken Hedesunda, Spikat o Klart, Agera Consulting, Ekmans Hedesunda, Wallners Buss, Skylt & Gravyr, Hertz

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK