”Bra gjort för Gävle” till arrangörerna av World Cup Volt Hockey

Publicerad: 28/10

Årets vinnare av ”Bra gjort för Gävle” gick till arrangörerna av World Cup Volt Hockey som gick i Gävle 16-18 september. Stadens första World Cup i form av en internationell turnering i el-innebandy för personer med funktionsnedsättningar.

Här berättar en av arrangörerna, Jakob Westerlund från Gävleborgs Innebandyförbund och initiativtagare till #InnebandyForAll med sina egna ord om resan.

– 2018 kom Christer Ringh med idén - ska vi försöka samla alla världens lag och föreningar inom Elinnebandyn samtidigt och bygga en mötesplats för utveckling och folkhälsa här i Gästrikland? Är det möjligt?

Elinnebandy är en sport för personer med omfattade funktionsnedsättningar, en sport som verkligen definierar vad idrott på lika villkor är. Att samla alla tidigare hade aldrig skett i världshistorien och någon internationell organisation fanns inte alls.
– Där började det. Sätta organisationen på plats och få alla med sig all lag, nationer, kommuner, partners, arenor, myndigheter etc. för att inte nämna alla deltagare själv. Att ta hit över 150 deltagare med rullstolar från Calgary, Toronto, Boston, Köpenhamn, Flensburg, Oslo, Malmö, Göteborg och Umeå bla kräver en infrastruktur. Bara själva resan och var ska alla bo exempelvis? Finns det handikappanpassade rum? Boston hamnade i Bollnäs och Calgary till slut i Uppsala!

Nu i september 2022 blev allt verklighet. Efter två år pandemi också så blev det möjligt. Mycket har hänt sedan starten, själv har jag också bytt jobb sedan starten.
Men detta kunde jag inte släppa, tvärtom - många timmar och inget hade varit möjligt utan nyckelpersonerna Elin Lund Jonsson och Christer! Nu blev det äntligen verklighet!

I onsdags fick vi ta emot priset - ”Bra gjort för Gävle kommun” av Gävle kommun - Näringsliv. Det är jag och vi mycket stolta över!
Tack alla fantastiska människor som trott på oss, det har inte varit alla ska jag säga - tvärtom. Men ni som gjort det, det har varit helt ovärderligt!

För mer information se
https://innebandyforall.se/
https://wcvh.se/

Mer information om Företagsveckan och prisutdelningen här >>

Foto: Joe Formgren, Presstänst

Arikeln av: Joe Formgren, Presstänst

Enligsh version

This year's winner of "Well done for Gävle" went to the organizers of the World Cup Volt Hockey which took place in Gävle September 16-18. The city's first World Cup in the form of an international tournament in electric floorball for people with disabilities.

Here, one of the organizers, Jakob Westerlund from Gävleborg's Indoor Bandy Association and initiator of #Indoor BandyForAll, tells about the trip in his own words.

- In 2018, Christer Ringh came up with the idea - should we try to gather all the world's teams and associations within Elinnebandyn at the same time and build a meeting place for development and public health here in Gästrikland? It is possible?

Elinnebandy is a sport for people with covered disabilities, a sport that truly defines what sport on equal terms is. Gathering everyone before had never happened in world history and no international organization existed at all.
- That's where it started. Put the organization in place and get everyone involved with all the teams, nations, municipalities, partners, arenas, authorities etc. not to mention all the participants yourself. Bringing over 150 participants in wheelchairs from Calgary, Toronto, Boston, Copenhagen, Flensburg, Oslo, Malmö, Gothenburg and Umeå, among other things, requires an infrastructure. Just the trip itself and where will everyone stay, for example? Are there disabled accessible rooms? Boston ended up in Bollnäs and Calgary finally in Uppsala!

Now in September 2022, everything became reality. After two years of pandemic too, it became possible. A lot has happened since the start, I myself have also changed jobs since the start.
But I couldn't let this go, on the contrary - many hours and nothing would have been possible without the key people Elin Lund Jonsson and Christer! Now it finally became a reality!

On Wednesday, we received the award - "Well done for Gävle municipality" by Gävle municipality - Näringsliv. I and we are very proud of that!
Thank you to all the amazing people who believed in us, it hasn't been everyone I should say - on the contrary. But those of you who have done it, it has been absolutely invaluable!

For more information see:
https://innebandyforall.se/
https://wcvh.se/

More inforamtion about Företagsveckan och prisutdelningen här >>

Foto: Joe Formgren, Presstänst

Article: Joe Formgren, Presstänst

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK