#InnebandyForAll ger en social återbetalning för miljontals kronor

Publicerad: 15/12, 2020

Säg “innebandy” eller “svensk innebandy” till vem som helst och de flesta har en egen uppfattning och bild som dyker upp i huvudet. Innebandyns stora vision är att idrotten skall vara något "Mer än bara en sport". Att Innebandyns satsning på #InnebandyForAll ger betydande samhällseffekter och ökar den sociala inkluderingen visar nu en aktuell utvärdering från Lunds universitet av forskare Björn-Anders Larsson.

Gästriklands Innebandyförbund har som uppdrag att ta samhällsansvar och erbjuda verksamhet. Som ett av Svensk Innebandys distriktsförbund är kontakten med utövare och föreningar avgörande och man själv vill vara ett framgångsdistrikt för värdegrund. 

#InnebandyForAll är samlingsnamnet för verksamheten där alla CSR- (Corporate Social Responsibility) frågor och projekt, delprojekt och satsningar är paketerade. Ett ”varumärke” som samlar samhällsinitiativen där alla aktiviteter förbereds, genomförs, rapporteras och utvärderas. Syftet med verksamheten, som under hösten 2017 startades som ett projekt, vilket idag är en bestående del av förbundets verksamhet, är att visa på det samhällsansvar som idrotten och Innebandy tar. Att vara mer än en sport kräver engagemang, tålmodighet, inspiration och mod att testa. 

För att ta nästa steg i verksamheten har man sökt efter oberoende övergripande analys och utvärdering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Innebandyförbundet har tillsammans med en av landets ledande forskare inom ämnet Ekonomisk nytta och avkastning på kapital ur perspektivet ekonomisk samhällsvinst, tagit fram en rapport som visar på just givna delar. Rapporten är sammanställd och utförd av forskare Björn-Anders Larson vid Lunds universitet, som är specialiserad på samhällsnytta och sociala avkastning på kapital. Rapporten är ställd ur perspektivet, vad är och hur beräknas Samhällsnytta ur ett social-ekonomiskt perspektiv.

- Det är mycket viktigt att vi hela tiden mäter vår verksamhet, dels för att veta att vi gör rätt saker, men också för att visa att vi förvaltar vårt idrottsuppdrag och föreningarnas resurser på bästa sätt, säger Jakob Westerlund Gästriklands Innebandyförbund. Kan vi också paketera den ekonomiska avkastningen på vårt investerade kapital mer effektivt kan vi också bli tydligare kravställare mot offentlig sektor och näringsliv när det gäller verksamhetsutveckling.

Syftet med rapporten är också att ge en övergripande bild av vilka effekter ett aktivt idrottsliv ger ur ett samhällsperspektiv. Tidigare har man antagit att idrotten ger samhällsvinster utifrån förbättra folkhälsa, minskade sjukvårdskostnader och uteblivna kostnader för personer som hamnar i utanförskap. Rapporten ger också starkt stöd för verksamheten. Den oberoende utvärderingen visar bland annat på betydande samhällsvinster. Bland annat skatteintäkter på cirka 3 miljoner kronor och ökad aktivering av deltagare i utanförskap på ytterligare cirka 1,5 miljoner kronor.

- Eftersom social avkastning på investerade medel i idrotten är svåra att mäta och ger möjligheter för många egna tolkningar och slutsatser har vi vänt oss till Björn för en oberoende utvärdering, menar Jakob Westerlund. Björn är en av landets absolut främsta forskare inom området och besitter stor adekvat kompetens. Vi är väldigt trygga med hans expertis.

#InnebandyForAll har fyra verksamhetsområden och syftar till att sänka trösklarna till idrottsrörelsen och bidra till ökad folkhälsa. Verksamhetsområdena är motion, integration, inkludering och parasport där verksamheten uteslutande vill nå de individer som står länge ifrån idrottsrörelsen. Utvärderingen ger grund för att dra slutsatsen att verksamheten har en väldigt gynnsam effekt kopplat till sociala samhällsvinster. Det investerade kapitalet ger ungefär 10 gånger insatsen tillbaka i form av olika samhällsvinster.

- Vi har sökt efter konkreta nyckeltal att luta oss mot för att veta vad vi behöver göra för att ta nästa steg. Det var väldigt glädjande siffror, förhoppningsvis kan vi också nu kraftsamla, engagera fler intressenter i verksamheten och göra fler satsningar för fler idrottare och medborgare, avslutar Westerlund. 

Några utdrag ur rapporten är följande:
All idrott i Sverige beräknas generera en BNP på 5200 mkr vilket ger en återbetalning i form av skatt på cirka 2600 mkr.

För Innebandyn specifikt betyder det:
BNP 900–1200 mkr som ger följande skatteintäkter till:
* Staten på cirka 200 mkr
* Regionen cirka 120 mkr
* Kommunerna cirka 210 mkr

Total effekt av #Innebandyforall beräknat på 300 deltagare/utövare:
• Skatteintäkter cirka 3 mkr
• Sänkta hälso- och sjukvårdskostnader cirka 1,5 mkr
• Social inkludering, jämställdhet, integration och aktivering av deltagare i utanförskap samt effekter på yrkesliv och karriär beräknas till ytterligare cirka 1,5 mkr
• Effekter på minskad brottslighet cirka 450 tkr.

Total effekt av #Innebandyforall beräknat på 300 deltagare/utövare: 3 450 000 kr

Avkastningen på den sociala insatsen blir då 10,5 gånger insatsen.
* SROI = Ca 10 gånger investerat kapital

* Begreppet brukar kunna definieras som Social Return of Investment (SROI). 

För frågor om #InnebandyForAll:
Jakob Westerlund
076-8130001
Jakob.westerlund@innebandy.se 
https://innebandyforall.se

För frågor om rapporten explicit:
Björn-Anders Larsson
0762-483056
bjorn-anders.larsson@nordeg.se       

Hela rapporten finns att tillgå som PDF här >>

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK