Ny tjejsatsning skall bana väg för en mer jämlik idrott

Publicerad: 23/10, 2019

Ny tjejsatsning skall bana väg för en mer jämlik idrott.

Gästriklands Innebandyförbund satsar för att nå en jämlik idrott och få fler tjejer att stanna kvar inom idrotten.

Tjejverksamheten i Gävleborg innehar färre utövare och ännu färre ledare sett till målen i idédokumentet svensk Innebandy vill där vi tillsammans strävar efter att uppnå en jämställd idrott 2030. Gästriklands Innebandyförbund vill att tjejer skall ha samma möjligheter och förutsättningar att vara kvar i idrotten och inom det livslånga idrottande oavsett kön och etnicitet. Ett av strategimålen i Innebandyn Vill är att vara inkluderande och nå nya målgrupper, något vi idag inte lyckas med. Det är färre tjejer som spelar Innebandy än pojkar men det betydligt färre tjejer med utländsk bakgrund som spelar Innebandy.

För att nå svensk Idrotts strategimål (strategi 2025) och RF:s jämställdhetsmål behövs en satsning på att rekrytera och behålla fler tjejer. Det gångna året fanns endast fyra tjejlag på grön-nivå (6–9 år) i Gästrikland i seriespel och inget tjejlag i Hälsingland.

En trend som har varit svagt avtrappande i flera års tid. I Hälsingland har man sedan nya seriestrukturen (läs svensk Innebandys utvecklingsmodell, SIU) implementerades 2012 inte haft en enda egen renodlad tjejserie med Hälsingelag. På blå-nivå (9–12 år) fanns det gånga säsongen fyra lag i Hälsingland mot något starkare 14 lag i Gästrikland. Idag är rikssnittet av andelen tjejer 29% nationellt i Sverige. Vi vill nå en jämställd idrott.

Elit-sidan i Gästrikland och Hälsingland är idag också svag, föregående säsong spelade endast två (2) lag i hela regionen spelar på så kallad ”elit-nivå” vilket var Strömsbro IF från Gästrikland och Hudik/Björkberg från Hälsingland. Tyvärr två lag som inte är kvar på denna nivå under denna säsong. För att behålla spelare upp i åldrarna behöver vi skapa profiler som syns

För att nå en stark elit behövs en stark bredd med många spelare som fortsätter upp i åldrarna. För att stanna kvar inom idrotten krävs en god förmåga och kunskap om idrotten och vilken rörelseglädje som är viktig på rätt nivå, både hos förening, ledare och föräldrar.

Strategin bygger på att etablera en handlingsplan mellan den lokala skolverksamheten, fritidsaktiviteter och lokala idrottsföreningen. Innebandyförbundet planerar och genomför prova-på insatser, uppsökande besök i befintliga skolverksamheter, fritidsverksamheter samt lag/föreningar. I det rekryterande perspektivet undersöker förening och förbund förutsättningarna för att få fler tjejer till föreningen, och här kommer situationerna att skilja sig, i vissa fall kommer nya lag behöva skapas och i vissa fall befintliga lag stöttas och fyllas på. På äldre nivå per genomförs sedan centrala förbundsträningar med verksamhet för samtliga tjejer i distrikten. För att lyckas behålla så många av alla tjejer som möjligt, i en så bra som miljö som möjligt behövs stöttning och utbildning av befintliga ledare. Forum där ledare, både innanför och utanför sargen får utbyta erfarenheter.

Med detta projekt vill Innebandyn i Gävleborg ta ett krafttag när det gäller att rekrytera och behålla fler tjejer i idrotten. Syftet med satsningen är att få fler tjejer att röra på sig, finna en glädje till idrotten, frodas genom den hela livet och bidra till en god folkhälsa hos barn-och ungdomar. Att inkludera fler individer från fler målgrupper och med olika fall av bakgrund tror vi leder till en bättre verksamhet.

Tillsammans med Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna genomför vi ett samprojekt för att få fler tjejer i rörelse.

Gästriklands Innebandyförbund har glädjen att meddela att man har under sex månader, tillsatt en resurs som skall arbeta med att stötta och inspirera föreningarna att utveckla sin tjejverksamhet.

Det betyder konkreta insatser:

- Samtala om hur tjejverksamheten ser ut idag och lyssna in behov och önskemål från föreningar.
- Genomföra prova på träningar för att rekrytera nya lag och fylla på i befintliga lag.
- Bygga lokala nätverk för fler kvinnliga ledare.
- Etablera kontakter med lokal samverkan så som skola och övriga idrottsinitiativ.
- Marknadsföra tjejer och profiler för att skapa fler starka förebilder i distriktet.
- Arbeta med utbildning inom jämställdhet och bildning inom styrande organ, både inom förbund och förening.

Johanna Persson 31 år, studerar på idrottsvetenskapliga programmet inriktning hälsofrämjande livsstil på högskolan i Gävle.

Jag har spelat innebandy i 22 år och spelar fortfarande. Eftersom jag studerar idrott och hälsa känns det här projektet väldigt inspirerade och spännande. Att projektet dessutom går ut på att få fler tjejer i rörelse och spela innebandy känns det otroligt givande då vi strävar efter att få idrotten mer jämställd. Jag ser fram emot att få träffa alla fantastiska tjejer där ute som är nyfikna på innebandy. "Du måste inte kunna för att börja men du måste börja för att kunna "

Dessa projektområden innefattar projektet:

Grön (6–9 år) -

Genomföra "Prova-på-verksamheter", fritids/skolbesök, föreningsbesök samt utbildningar av ledare och föräldrar i föreningen.
Blå (9–12 år) -

Genomföra "Prova-på-verksamheter", fritids/skolbesök, föreningsbesök samt utbildningar av ledare och föräldrar i föreningen.

Röd (12–16 år) –

Genomföra centrala förbundsträningar för samtliga tjejer i regionen. Detta går idag under namnet spelarutbildningsprogrammet.


Jun/Sen (16-år och uppåt) – Stötta föreningen i deras arbete att behålla befintliga tjejer igenom ledarutbildningar, både för organisationsledare och aktivitetsledare.

Mål med projektet är :

  • Öka antalet tjejer på grön och blå nivå
  • Öka antalet lag i seriespel
  • Öka antalet tjej- och damledare
  • Öka antalet utbildade ledare
  • Öka antalet tjej Innebandyspelare med utländsk härkomst
  • Närma oss 50% andel av tjejer i verksamheten som spelare

Faser:

1. Handlingsplan med alla föreningar

2. Genomföra besöken i alla föreningar och starta prova-på-verksamheter eller

inspirerande besök på skolverksamheter/föreningsverksamheter

3. Centrala förbundsträningar och ledarträffar/nätverk

Vi hälsar Johanna Persson hjärtligt till välkommen vår verksamhet och hoppas att detta skall ge ytterligare verktyg för våra redan fantastiska föreningar att ta ytterligare kliv.

Vill man ta kontakt med Johanna så når man henne på: Johanna.persson@innebandy.se

Skrivet av Jakob Westerlund 23 oktober 2019

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK