Ume Wolfs deltar i World Cup Volt Hockey / Umeå Wolfs play World Cup Volt Hockey

Publicerad: 18/5, 2020

Umeå Parasportförening, eller Umeå Wolfs som laget kallas i Elhockey-sammanhang är ett av lagen som är anmälda till World Cup Volt Hockey i höst. Det är den 9-11 oktober som hela Gavlehovsområdet förvandlas till en enda stor elhockey-arena i världsklass. Det är första gången någonsin som World Cup arrangeras i elhockey och laddningen från lagen är förstås stor.

- Vi från Umeå parasportförening ser mycket fram emot att komma på WCVH i Gävle till hösten, det skall bli superhäftigt säger Johanna Mårtensson, en av spelarna i Umeå Parasport.

För många fick säsongen en abrupt slut i och med spridningen och Covid-19, vilket är ledsamt och många står idag utan sin trygghet och sina fritidsaktiviteter. Förhoppningen är att evenemanget ligger inom en tidsrymd att läget bedöms som säkert att genomföra turneringen.

- Vi följer hela tiden utvecklingen, och vi kommer ta till alla säkerhetsåtgärder som finns, förhoppningsvis så går det åt rätt håll så vi räknar med att köra, säger Christer Ringh, en av de stora initiativtagarna till World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey är en internationell volthockey-turnering, med ambition att erbjuda världens bästa inofficiella evenemang inom målgruppen med ”world cup” status. Som en del i Gästriklands Innebandyförbunds och Gävleborgs Parasportförbunds satsning att behålla så många som möjligt inom idrotten med så bra kvalité som möjligt är Elhockeyn en av aktiviteterna som skall leda till målet att öka antalet kvalitativa fritidsaktiviteter för en målgrupp där utbudet kan i många fall vara begränsat.

I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar flera viktiga aktörer om att få så många i rörelse som möjligt. Genom att genomföra World Cup Volt Hockey, flaggskeppet för Elhockeyn/Elinnebandyn är målsättningen att visa upp idrotten, öka forumet och synligheten för idrotten med det definitiva långsiktiga målet få så många inkluderande i idrotten som möjligt.

- Våra spelare är taggade på en rolig och spännande helg med många utmanande och givande matcher. Även att få möta helt nya lag man aldrig träffat eller sätt spela förut. Men också träffa alla vänner från de andra föreningarna runt om i Sverige som man lärt känna på andra cuper, avslutar Johanna Mårtensson, Umeå Parasport.

English Version

Umeå Parasport, or Umeå Wolfs – as they are called in the context of Volt Hockey – is the first team to sign up for World Cup Volt Hockey in the fall. It is October 9th-11th that the entire Gavlehov Area is transformed into a world-class Volt Hockey arena. It is the first time ever that the World Cup Volt Hockey is organized and the excitement from the teams is of course great.

- We are really looking forward to WCVH in Gävle in the fall, it will be super cool, says Johanna Mårtensson, player at Umeå Parasport.

For many, the season came to an abrupt end with the spread of Covid-19. Many stand today without security and leisure activities. We hope that the event is within a period of time that the situation is consider safe to carry out the tournament.

- We are constantly following the trend and the development of covid-19 and will take all the safety measures that are available, hopefully it goes in the right direction so we expect to conduct the event, says Christer Ringh, one of the big promotors of World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey is an international Volt Hockey Tournament with the ambition to offer the world´s best unofficial events within the target group with “World Cup”-status. As a part of Gästriklands Floorball Federation and Gävleborgs Parasport Federations commitment to keep as many as possible in sports with the highest quality possible, Volt Hockey is one of the activities that will lead to the goal of increasing the number of qualitative leisure activities for a target group where the range of activities in many cases can be limited.

In the CSR-work #InnebandyForAll – several key players collaborate on getting as many in physical activity as possible. Thru the event – our flagship for the development of Volt Hockey in Sweden – the goal is to showcase the sport, increase the forum and the visibility of the sport with the definite long-term goal to get as many inclusive in sport activities as possible.

- The players are exited on a fun weekend with many challenging and rewarding matches. Even getting to meet brand new teams you never met and you never seen play. But also to meet all friends from other Swedish teams that you have come to know thru the years, concludes Johanna Mårtensson, Umeå Parasport

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK